Gazdasági Igazgató-helyettes


Gazdasági igazgató-helyettes

A gazdasági igazgató-helyettes ellátja a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály, valamint az Informatikai Osztály tevékenységének irányítását, valamint működteti a kockázatkezelési rendszert.

A gazdasági igazgató-helyettes ellátja a Komárom-Esztergom MKI és helyi szerveinek logisztikai biztosítását.

A gazdasági igazgató-helyettes az igazgató gazdasági helyettese, szolgálati elöljárója – az igazgató-helyettes kivételével – a teljes személyi állománynak.

Az igazgató és helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén – külön jogszabály által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a gazdasági igazgató-helyettes helyettesíti az igazgatót.

Az igazgató-helyettes feladata különösen:

 • az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, szakirányítása;
 • a helyi szervek tevékenységének szakmai irányítása;
 • intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;
 • a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;
 • a fejlesztési programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;
 • túlmunka, túlszolgálat elrendelése;
 • az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;
 • feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;
 • kiadmányozási jog gyakorlása:
  igazgatói aláírásra nem tartozó - jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – gazdasági ügyekben,
  igazgató távolléte esetén gazdasági tárgyú ügyekben;
 • a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben biztosított költségvetési jogok gyakorlása.