Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet


A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálkodási tevékenysége

Igazgatóságunk 2003. január 1-től 2004. december 31-ig önállóan működő, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként gazdálkodott. 2005. január 1-től 2009. június 30-ig – átszervezés következtében – részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként működött. Az igazgatóság gazdálkodásának egy része átkerült a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint önállóan gazdálkodó megyei igazgatósághoz, így a részünkre elkülönített előirányzat felett rendelkeztünk, és a Fejér Megyei Igazgatóság együttműködési megállapodás alapján gazdálkodási részfeladatokat látott el részünkre. 2009. július 1-től az alapító okiratunk a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján módosításra került, így Igazgatóságunk önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv lett.. A gazdálkodási feladatokat továbbra is az érvényben lévő együttműködési megállapodásnak megfelelően végeztük.
 
A 16/2009. számú OKF Főigazgatói Intézkedés alapján 2009. december 30-tól 2010. december 31-ig Anyagi-Műszaki Alosztály (Komárom-Esztergom) néven a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság / Gazdasági Osztály szervezeti egységéhez került átcsoportosításra az alosztály teljes személyi állománya, a munkavégzés helye a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság volt.
 
2011. január 1-től az alapító okirat módosításával a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lett. A gazdálkodási tevékenységet az újonnan létrehozott szervezeti egység látja el.