Gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata


A gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos jogszabályok:

  • a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (definíciók, valamint 88-89.§)
    Hatályos: 2014.02.25.
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV.3.) kormányrendelet. Hatályba lép: 2014.05.03.
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV.3.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet). Hatályba lép: 2014.05.03.

A BM rendelet alapján hatósági eljárás a kirendeltségen indulhat hivatalból, vagy kérelemre.

A hatóság kérelemre eljárást indít abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos, vagy a társasház nem ért egyet a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal és annak átvételétől számított 30 napon belül kérelmet nyújt be a hatóság felé a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából. A katasztrófavédelmi kirendeltségek a gázszolgáltatók által végzett műszaki-biztonsági felülvizsgálatok szakszerűségének és a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági megfelelőségének megállapítására hatósági szakértőt, vagy igazságügyi szakértőt rendelnek ki. Az eljárás során kirendelhető hatósági szakértőkről a katasztrófavédelmi igazgatóságok nyilvántartást kötelesek vezetni.

A hatósági nyilvántartásban az a gázszerelő szerepelhet, aki:

  • a nyilvántartásba való felvételi kérelmét a hatóság részére benyújtja,
  • a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló jogszabály szerinti, a gázcsatlakozó-vezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító engedéllyel rendelkezik,
  • az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
  • a fentiek szerinti feltételek meglétét igazolja.

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a mellékelt kérelem kitöltésével és a szükséges mellékletek egyidejű megküldésével kezdeményezhetik a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát végző személyek a nyilvántartásba vételüket, amely alapján végezhetik szakértői tevékenységüket Komárom-Esztergom megyében.