Ellenőrzés során kiszabott bírság

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot a BM OKF 

10023002-00283494-20000002

számú bírság letéti számla javára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

 

Bírság Típusa

 

Jogszabályi hivatkozás

 

Bankszámla elnevezése

 

Bankszámla száma

ADR (közúti)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Bírság letéti számla

 

MÁK
10023002-00283494-20000002

RID (vasúti)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Bírság letéti számla

 

MÁK
10023002-00283494-20000002

ADN (vízi)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Bírság letéti számla

MÁK
10023002-00283494-20000002