Befogadás


A befogadóhellyel szemben támasztott követelmények:

·        megfelelő távolságra helyezkedik el a veszélyeztetett területtől,

·        biztosítja a befogadott lakosság számára az alapvető ellátást, így különösen:

o       ivóvíz-, élelem- és orvosi ellátást,

o       alapvető higiéniai feltételeket,

o       az élelmezés és a hulladék megfelelő kezelésére szolgáló létesítményeket,

o       a tartózkodásra és szállásra szolgáló, megfelelő méretű helyiségeket (személyenként legalább 3,5 m2),

o       az alapvető kulturális igények (vallási, közösségi) kielégítését.

·        a befogadóhely alkalmazásakor:

o       jól látható módon jelölni kell a helyiségek rendeltetését,

o       biztosítani kell a befogadottak számára a házirend megismerését és gondoskodni kell a betartásáról,

o       biztosítani kell a lelki segítségnyújtást, valamint a gyermekek és más különös gondoskodást igénylő személyek alapvető ellátását.

 

Amennyiben indokolt, a befogadó helyre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthető, illetve fertőtlenítés, mentesítés végrehajtása elrendelhető.

 

A befogadás végrehajtásának szempontjai:

·        a kitelepített lakosság elsősorban befogadó intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetve szükségtáborhelyen helyezhető el,

·        az előzőek hiányában a kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhetők,

·        a kitelepítés a lehető legkisebb mértékben érintse a befogadással érintett terület lakosságának életviszonyait,

·        a családtagokat lehetőleg ugyanazon településen és lehetőleg azonos intézményben (épületben) kell elhelyezni.