Beépített automatikus tűzjelző berendezések


Benyújtandó dokumentumok:

A kérelem, amely tartalmazza legaláb, a tervezés tárgyát, a tervezés által érintett terület megjelölését, a kérelmező azonosító adatait, illetve amennyiben a kérelem nem a kérelem előterjesztésére jogosulttól származik, úgy a meghatalmazást is mellékelni kell, valamint az eljárási illeték összegét, mely jelenleg 3000 ft. Az illeték illetékbélyeggel történő leróvása esetén csak a kérelemre felragasztott illeték fogadható el. Kiemelt beruházás esetén 6000 ft!

A beépített automatikus tűzjelző berendezés esetében a dokumentációnak az alábbiakra kell kiterjednie:

1. a műszaki leírást, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb befolyásoló jellemzőket),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget és szintet,

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,

1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,

1.2.5. a hibák korlátozására vonatkozó elveket,

1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit,

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,

1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,

1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,

1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,

1.3.7. a tűzriasztás megoldását,

1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások jellemzőit, összefüggéseit;

2. a rajzmellékletet, ami tartalmazza:

2.1. a jelmagyarázatot,

2.2. az elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban az alaprajzokat (legalább M = 1:200 méretarányban), valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

2.3. szükség szerint a metszetrajzot, a helyszínrajzot;

3. a tervezői nyilatkozatot;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.