Beépített automatikus oltóberendezések engedélyezése


Kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelem, amely tartalmazza legaláb, a tervezés tárgyát, a tervezés által érintett terület megjelölését, a kérelmező azonosító adatait, illetve amennyiben a kérelem nem a kérelem előterjesztésére jogosulttól származik, úgy a meghatalmazást is mellékelni kell, valamint az eljárási illeték összegét, mely jelenleg 3000 ft. Az illeték illetékbélyeggel történő leróvása esetén csak a kérelemre felragasztott illeték fogadható el.

A beépített tűzoltó berendezés esetében a dokumentációnak az alábbiakra kell kiterjednie:

1. a műszaki leírást, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építészeti kialakítást, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb befolyásoló jellemzőket),

1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget és szintet,

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,

1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat,

1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,

1.2.6. a berendezés helyigényének meghatározását,

1.2.7. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,

1.2.8. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,

1.2.9. a méretezések ismertetését,

1.2.10. a berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az épületfelügyeleti rendszerrel és az egyéb berendezésekkel,

1.2.11. az esetleges vezérlési funkciókat,

1.2.12. az oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a védett térben tartózkodó személyek védelmét biztosító megoldásokat,

1.2.13. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,

1.2.14. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,

1.2.15. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.2.16. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,

1.2.17. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;

2. a hidraulikai, méretezési számításokat tartalmazó dokumentumot;

3. a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjait;

4. a rajzmellékletet, ami tartalmazza:

4.1. a jelmagyarázatot,

4.2. kapcsolási vázlatot,

4.3. a telepítés helyét képező szintek alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés részegységeinek, elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát és dimenzióját, az oltási zónákat (M = 1:50–1:250 méretarányban), valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

4.4. szükség szerint a metszetrajzot, a helyszínrajzot,

4.5. az oltóközpont részletes gépészeti tervét (M = 1:25–1:50 méretarányban);

5. a tervezői nyilatkozatot;

6. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.